امنیت
واحد امنیت شرکت سامانه گسترش پرگون با اتکا به نیروهای متخصص، تجارب بالا و محصولات ویژه خود آماده ارائه خدمات امنیتی در بالاترین سطح بین المللی می باشد محصولات امنیتی این شرکت به شرح زیر می باشند :